Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28600 Bình Phước – Lộc Ninh -600
Mủ cao su RSS3 28600 Bình Dương – Bến Cát -600
Mủ cao su RSS3 28600 Kon Tum – TP.Kon Tum -600
Mủ cao su RSS3 28600 Đắk Nông – Đắk Mil -600
Mủ cao su RSS3 28600 Quảng Bình – Bố Trạch -600
Cao su SVR10 23400 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR10 23400 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR10 23400 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR10 23400 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR10 23400 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR3L 28400 Bình Phước – Lộc Ninh -600
Cao su SVR3L 28400 Bình Dương – Bến Cát -600
Cao su SVR3L 28400 Kon Tum – TP.Kon Tum -600
Cao su SVR3L 28400 Đắk Nông – Đắk Mil -600
Cao su SVR3L 28400 Quảng Bình – Bố Trạch -600
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Phú Yên – Sông Hinh -200

Theo Nhà Nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác