Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26900 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Mủ cao su RSS3 26900 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su RSS3 26900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Mủ cao su RSS3 26900 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su RSS3 26900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Mủ cao su RSS3 26900 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su RSS3 26900 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Mủ cao su RSS3 26900 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su RSS3 26900 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Mủ cao su RSS3 26900 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR10 22000 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Cao su SVR10 22000 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Cao su SVR10 22000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Cao su SVR10 22000 Bình Dương – Bến Cát -100
Cao su SVR10 22000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Cao su SVR10 22000 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Cao su SVR10 22000 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Cao su SVR10 22000 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Cao su SVR10 22000 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Cao su SVR10 22000 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Cao su SVR3L 26700 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Cao su SVR3L 26700 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR3L 26700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Cao su SVR3L 26700 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR3L 26700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Cao su SVR3L 26700 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR3L 26700 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Cao su SVR3L 26700 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR3L 26700 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Cao su SVR3L 26700 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác