Tháng 3

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

48,849.32

231.73

SVR L

44,759.80

212.33

SVR 5

40,506.70

192.16

SVR GP

40,322.67

191.28

SVR 10

39,883.04

189.20

SVR 20

39,760.36

188.62

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác