Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28200 Bình Phước – Lộc Ninh +1000
Mủ cao su RSS3 28200 Bình Dương – Bến Cát +1000
Mủ cao su RSS3 28200 Kon Tum – TP.Kon Tum +1000
Mủ cao su RSS3 28200 Đắk Nông – Đắk Mil +1000
Mủ cao su RSS3 28200 Quảng Bình – Bố Trạch +1000
Cao su SVR10 22300 Bình Phước – Lộc Ninh +1000
Cao su SVR10 22300 Bình Dương – Bến Cát +1000
Cao su SVR10 22300 Kon Tum – TP.Kon Tum +1000
Cao su SVR10 22300 Đắk Nông – Đắk Mil +1000
Cao su SVR10 22300 Quảng Bình – Bố Trạch +1000
Cao su SVR3L 28000 Bình Phước – Lộc Ninh +1000
Cao su SVR3L 28000 Bình Dương – Bến Cát +1000
Cao su SVR3L 28000 Kon Tum – TP.Kon Tum +1000
Cao su SVR3L 28000 Đắk Nông – Đắk Mil +1000
Cao su SVR3L 28000 Quảng Bình – Bố Trạch +1000
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Phước – Lộc Ninh +700
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Dương – Bến Cát +700
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Kon Tum – TP.Kon Tum +700
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Đắk Nông – Đắk Mil +700
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Quảng Bình – Bố Trạch +700
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Phú Yên – Sông Hinh +700

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác