Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 9/10 tăng 400-600đ/kg so với hôm 8/10

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 9/10

Chủng loại Ngày 9/10 Ngày 8/10 Thay đổi
SVR 3L 26900 26400 500
SVR 20 22000 21500 500
SVR 10 22100 21700 400

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 9/10

Chủng loại Ngày 9/10 Ngày 8/10 Thay đổi
SVR 5 22800 22300 500
SVR L 27000 26500 500

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 9/10

Chủng loại Ngày 9/10 Ngày 8/10 Thay đổi
RSS1 27500 27000 500
RSS3 27100 26500 600

Nguồn: AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác