Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR10 (cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật, hàng đóng gói đồng nhất 33,333kg/bành. Tổng cộng 1200 bành.
tấn
$1.400
Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)              
FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế, định chuẩn kỹ thuật SVR3L. Hàng đóng bành, trọng lượng 33.33kg/bao#&VN
tấn
$1.569,30
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L( CAO SU SƠ CHế Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỷ THUậT TSNR ) #&VN
tấn
$1.803,15
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10 (CAO SU SƠ CHế Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỷ THUậT TSNR ) #&VN
tấn
$1.440
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
TấM CAO SU XÔNG KHóI RSS1, XUấT Xứ: VIệT NAM; HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 111.11 KG/BàNH. TổNG CộNG: 180 BàNH = 20 TấN = 1 x 20’#&VN
tấn
$1.600
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – đóng đồng nhất 1260 kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam
tấn
$1.607,60
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác