Giá mủ nước tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 5/1, đồng/độ

Ngày Bình Phước Bình Dương BRVT Tây Ninh
Phú Riềng Lộc Ninh Đồng Phú Bình Long Phước Hòa Dầu Tiếng
31/12 235-240 240-245 215-225 240-243 240-247 243-248 240-245 238-243
1/1 235-240 240-245 215-225 240-243 240-247 243-248 240-245 238-243
3/1 235-240 240-245 215-225 240-243 240-247 243-248 240-245 238-243
4/1 235-240 240-245 215-225 240-243 240-247 243-248 240-245 238-243
5/1 235-240 240-245 215-225 240-243 240-247 243-248 240-245 238-243
Thay đổi 5/1

so với 4/1

0 0 0 0 0 0 0 0

Nguồn: AgroMonitor 

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác