Hội đồng cao su quốc doanh cho biết, nhập khẩu cao su tự nhiên của Ấn Độ trong tháng 9 giảm 12,6 % so với 41.848 tấn trong năm 2013.

Trong khi  sản lượng cao su giảm ¼ xuống còn 60.000 tấn do lượng mưa cao hơn ở các vùng sản xuất trọng điểm. Tiêu thụ cao su tự nhiên của Ấn Độ trong tháng 9 đạt 85.500 tấn, tăng 6,1% so với năm ngoái, do nhu cầu từ ngành công nghiệp xe hơi tăng. Ấn Độ nhập khẩu cao su tự nhiên từ Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia.

Theo AsemconnectVietnam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác