Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) công bố tình hình kinh doanh tháng 4 năm 2014.

Giá bán cao su riêng tháng 4 sụt giảm so với 3 tháng đầu năm, chỉ còn 42,5 triệu đồng/tấn (bình quân 4 tháng đầu năm vẫn đạt 46,6 triệu đồng/tấn – cao hơn mức dự kiến cả năm là 45 triệu đồng/tấn). So với cùng kỳ năm 2013, giá bán cao su bình quân 4 tháng đầu năm 2014 của DPR đã giảm tới 24,8%.

Trong riêng tháng 4, sản lượng tiêu thụ của DPR đạt 666 tấn, trong đó 303 tấn là sản lượng xuất khẩu trực tiếp mà không ủy thác qua Tập đoàn, còn lại 363 tấn nội tiêu, cũng không bán trong nội bộ Tập đoàn.

Doanh thu tiêu thụ cao su và dịch vụ tháng 4 đạt 29 tỷ đồng, trong đó phần lớn vẫn là doanh thu từ mủ cao su khai thác. Lãi gộp riêng tháng 4 đạt 8 tỷ đồng, nâng chỉ tiêu lãi gộp 4 tháng đầu năm lên 60,7 tỷ đồng, tương đương 24,4% kế hoạch cả năm.

Tính đến cuối tháng 4, DPR tồn kho 1.056 tấn sản phẩm.

Theo CafeF

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác