Bộ Công Thương đã có Quyết định số 5898/QĐ-BCT ngày 12/6/2015 về việc phê duyệt và công bố Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2014, trong đó, danh sách chi tiết của các doanh nghiệp ngành cao su được đăng tải tại mục “Cao su” trên trang điện tử http://dnxnk.moit.gov.vn.

Đóng gói sản phẩm cao su tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh. Ảnh: Vũ Phong

Đóng gói sản phẩm cao su tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh. Ảnh: Vũ Phong

Danh sách các doanh nghiệp ngành cao su đạt danh hiệu "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín " năm 2014

Danh sách các doanh nghiệp ngành cao su đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ” năm 2014

Đối với mặt hàng cao su, trên cơ sở đề xuất của Hiệp hội Cao su Việt Nam và các cơ quan, tổ chức xét chọn, Bộ Công Thương đã xét chọn 33 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2014, trong đó có 31 doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam.

Theo Hiệp hội CSVN

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác