Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,486.29 184.69
SVR L 36,499.94 170.72
SVR 5 32,300.37 151.08
SVR GP 32,113.72 150.20
SVR 10 31,698.95 148.26
SVR 20 31,584.89 147.73
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.380 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác