Tháng 4/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,721.89 185.27
SVR L 36,955.91 172.37
SVR 5 30,113.77 140.46
SVR GP 29,936.99 139.63
SVR 10 29,541.85 137.79
SVR 20 29,427.47 137.26
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.440 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác