Tháng 5 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 51,722.20 245.36
SVR L 48,941.33 232.17
SVR 5 37,899.63 179.79
SVR GP 37,705.37 178.87
SVR 10 37,255.53 176.73
SVR 20 37,132.84 176.15
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác