Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,120.67 193.42
SVR L 37,748.94 177.56
SVR 5 31,160.14 146.57
SVR GP 30,964.23 145.65
SVR 10 30,531.17 143.61
SVR 20 30,407.43 143.03
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.260 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác