Tháng 1/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,154.48 183.14
SVR L 36,334.03 169.94
SVR 5 31,336.02 146.57
SVR GP 31,149.38 145.69
SVR 10 30,734.61 143.75
SVR 20 30,610.17 143.17
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.380 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác