Tháng 3/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,825.92 177.46
SVR L 35,872.08 168.30
SVR 5 30,041.57 140.94
SVR GP 29,865.83 140.12
SVR 10 29,452.32 138.18
SVR 20 29,328.27 137.59
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.315 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác