Tháng 5

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

52,315.18

248.17

SVR L

49,145.81

233.14

SVR 5

38,737.98

183.77

SVR GP

38,543.73

182.85

SVR 10

38,104.10

180.76

SVR 20

37,981.42

180.18

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác