Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 20.3.2014 được chào quanh mức 12.300 đến 12.500 NDT/tấn, ở mức giá ngày 19.3

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác