Loại cao su ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại   SVR CV50 ( đã qua sơ chế ) tấn $1.550 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã qua sơ chế. định chuẩn về kỹ thuật loại SVR 3L tấn $1.470 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60 tấn $1.615,41 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su hỗn hợp svr 3L ( compound rubber svr 3L ) đã định hình kỹ thuật . đóng hàng đồng nhất 35kgs/ bành hàng sản xuất tại Việt Nam . hàng mới 100% tấn $1.615 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên SVR 10 tấn $1.555 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế). SVR 3L. xuất xứ Việt Nam. hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet tấn $1.675 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV50 . 35KGS/BàNH. tấn $1.595 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 10 (Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs) tấn $1.515 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Mủ cao su tự nhiên Latex HA. 60% DRC. dạng lỏng. chứa trên 0.5% hàm lượng Amoniac tấn $1.324 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR 10 (Đã qua sơ chế) xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất 35 kg/bành. tấn $1.510 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. Hàng đóng gói đồng nhất 35kg/bành. tấn $1.520 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L. NW=1200 kgs/kiện. GW=1300 kgs/kiện. tấn $1.520 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Mủ Cao su thiên nhiên Latex HA 60 % DRC được cô đặc bằng ly tâm (Hàng đóng đồng nhất 20 Tấn trong 1 túi Flexibags cho vào 1 Cont 20′ – Hàng mới 100%) tấn $1.260 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60 tấn $1.615.41 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR 3L(Đã qua sơ chế-xuất xứ Việt Nam).Hàng đóng đồng nhât : 1200 kg/kiện. tấn $1.550 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 1.200 kg / kiện. xuất xứ Việt Nam tấn $1.540 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10; xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 TấN/PALLET. tấn $1.640 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV60. 35 KGS/ BàNH. tấn $1.630 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Loại cao su ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L; xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.20 TấN/PALLET. tấn $1.625 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR 3L (Cao su SƠ CHế đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR ) xuất xứ Việt Nam tấn $1.623.27 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 (Hàng đồng nhất) tấn $1.525 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Mủ Cao su thiên nhiên Latex LA 60 % DRC được cô đặc bằng ly tâm (Hàng đóng đồng nhất trong Drum sắt. NW = 205 Kgs / 1 Drum – Hàng mới 100%) tấn $1.170 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. 33.33KGS/ BàNH. tấn $1.830 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên Latex LA 60% DRC( hàng mới 100%) tấn $1.220 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L .Hàng định chuẩn kỹ thuật . đóng gói đồng nhất . 35 kg/banh. 1260 kg/kiện tấn $1.460 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 – đóng đồng nhất 1260 kg/ kiện. xuất xứ Việt Nam tấn $1.500 Cảng Cát Lái (HCM) FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác