Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28900 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Mủ cao su RSS3 28900 Bình Dương – Bến Cát +300
Mủ cao su RSS3 28900 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Mủ cao su RSS3 28900 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Mủ cao su RSS3 28900 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Cao su SVR10 23600 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR10 23600 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR10 23600 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR10 23600 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR10 23600 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR3L 28700 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Cao su SVR3L 28700 Bình Dương – Bến Cát +300
Cao su SVR3L 28700 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Cao su SVR3L 28700 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Cao su SVR3L 28700 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác