Tên sản phẩm Giá Đơn vị đo Tỉnh/thành Ngày
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 VNĐ Gia Lai 16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 VNĐ Bình Phước 16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 VNĐ Đồng Nai 16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 VNĐ Bình Dương 16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 VNĐ Tây Ninh 16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 VNĐ Kon Tum 16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 VNĐ Đắk Lắk 16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 VNĐ Đắk Nông 16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 VNĐ Quảng Trị 16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 VNĐ Quảng Bình 16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 VNĐ Bình Thuận 16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 VNĐ Phú Yên 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 1964 USD Gia Lai 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 1964 USD Bình Phước 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 1964 USD Đồng Nai 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 1964 USD Bình Dương 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 1964 USD Tây Ninh 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 1964 USD Kon Tum 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 1964 USD Đắk Lắk 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 1964 USD Đắk Nông 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 1964 USD Quảng Trị 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 1964 USD Quảng Bình 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 37200 VNĐ Gia Lai 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 37200 VNĐ Bình Phước 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 37200 VNĐ Đồng Nai 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 37200 VNĐ Bình Dương 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 37200 VNĐ Tây Ninh 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 37200 VNĐ Kon Tum 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 37200 VNĐ Đắk Lắk 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 37200 VNĐ Đắk Nông 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 37200 VNĐ Quảng Trị 16/06/2014
Mủ cao su RSS3 37200 VNĐ Quảng Bình 16/06/2014
Cao su SVR10 30500 VNĐ Gia Lai 16/06/2014
Cao su SVR10 30500 VNĐ Bình Phước 16/06/2014
Cao su SVR10 30500 VNĐ Đồng Nai 16/06/2014
Cao su SVR10 30500 VNĐ Bình Dương 16/06/2014
Cao su SVR10 30500 VNĐ Tây Ninh 16/06/2014
Cao su SVR10 30500 VNĐ Kon Tum 16/06/2014
Cao su SVR10 30500 VNĐ Đắk Lắk 16/06/2014
Cao su SVR10 30500 VNĐ Đắk Nông 16/06/2014
Cao su SVR10 30500 VNĐ Quảng Trị 16/06/2014
Cao su SVR10 30500 VNĐ Quảng Bình 16/06/2014
Cao su SVR3L 37000 VNĐ Gia Lai 16/06/2014
Cao su SVR3L 37000 VNĐ Bình Phước 16/06/2014
Cao su SVR3L 37000 VNĐ Đồng Nai 16/06/2014
Cao su SVR3L 37000 VNĐ Bình Dương 16/06/2014
Cao su SVR3L 37000 VNĐ Tây Ninh 16/06/2014
Cao su SVR3L 37000 VNĐ Kon Tum 16/06/2014
Cao su SVR3L 37000 VNĐ Đắk Lắk 16/06/2014
Cao su SVR3L 37000 VNĐ Đắk Nông 16/06/2014
Cao su SVR3L 37000 VNĐ Quảng Trị 16/06/2014
Cao su SVR3L 37000 VNĐ Quảng Bình 16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 283 VNĐ Gia Lai 16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 283 VNĐ Bình Phước 16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 283 VNĐ Đồng Nai 16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 283 VNĐ Bình Dương 16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 283 VNĐ Tây Ninh 16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 283 VNĐ Kon Tum 16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 283 VNĐ Đắk Lắk 16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 283 VNĐ Đắk Nông 16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 283 VNĐ Quảng Trị 16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 283 VNĐ Quảng Bình 16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 283 VNĐ Bình Thuận 16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 283 VNĐ Phú Yên 16/06/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác