Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28000 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Mủ cao su RSS3 28000 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su RSS3 28000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Mủ cao su RSS3 28000 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su RSS3 28000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Mủ cao su RSS3 28000 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su RSS3 28000 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Mủ cao su RSS3 28000 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su RSS3 28000 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Mủ cao su RSS3 28000 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR10 22900 Gia Lai – TP.Pleiku +800
Cao su SVR10 22900 Bình Phước – Lộc Ninh +800
Cao su SVR10 22900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +800
Cao su SVR10 22900 Bình Dương – Bến Cát +800
Cao su SVR10 22900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +800
Cao su SVR10 22900 Kon Tum – TP.Kon Tum +800
Cao su SVR10 22900 Đắk Lắk – Buôn Đôn +800
Cao su SVR10 22900 Đắk Nông – Đắk Mil +800
Cao su SVR10 22900 Quảng Trị – Vĩnh Linh +800
Cao su SVR10 22900 Quảng Bình – Bố Trạch +800
Cao su SVR3L 27800 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Cao su SVR3L 27800 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR3L 27800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Cao su SVR3L 27800 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR3L 27800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Cao su SVR3L 27800 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR3L 27800 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Cao su SVR3L 27800 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR3L 27800 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Cao su SVR3L 27800 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác