Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29200 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 29200 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 29200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 29200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 29200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 23900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 23900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 23900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 23900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 23900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 29000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 29000 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 29000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 29000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 29000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Phú Yên – Sông Hinh -200

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác