Theo giám sát của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, trong tháng 8/2014, giá cao su tấm khói RSS3 của Thái Lan và cao su tiêu chuẩn SIR 20 của Indonesia tiếp tục xu thế giảm.

Giá cao su tiêu chuẩn sản xuất trong nước của Trung Quốc hàng giao sẵn (SCRWF) tại hai khu vực sản xuất và tiêu thụ chính cũng biến động cùng với xu thế của thế giới, thượng trung tuần giảm mạnh nhưng đến hạ tuần thì biên độ giảm đã thu hẹp. Lượng giao dịch thành công cơ bản ổn định so với tháng trước đó.

Tại các nước sản xuất chính trên thế giới

Trong tháng 8/2014, giá bán bình quân cao su RSS3 của Thái Lan là 1.899 USD/tấn, giảm 140 USD/tấn so với tháng trước, mức giá cao nhất đạt 2.015 USD/tấn, mức giá thấp nhất là 1.830 USD/tấn; giá bán bình quân cao su SIR20 của Indonesia là 1.678 USD/tấn, giảm 22 USD/tấn, mức giá cao nhất là 1.720 USD/tấn, mức giá thấp nhất là 1.630 USD/tấn; cao su RSS3 hàng giao sẵn trên sàn giao dịch hàng hóa của Singapore có mức giá bình quân trong tháng là 1.861 USD/tấn, giảm 166 USD/tấn so với tháng trước, mức giá cao nhất là 2.005 USD/tấn, mức giá thấp nhất là 1.795 USD/tấn.

Xu thế giá trên thị trường cao su thiên nhiên trong tháng 8/2014

 Tại những nơi sản xuất chính của Trung Quốc

Trong tháng 8/2014, cao su tiêu chuẩn của Trung Quốc (SCRWF) giao dịch thành công tại Trung tâm thương mại điện tử Hải Nam có mức giá bình quân là 14.720 NDT/tấn, tổng số lượng giao dịch thành công trong tháng đạt 735 tấn. Giá cao su bình quân tiêu thụ tại Trung tâm thương mại điện tử Vân Nam đạt 14.066 NDT/tấn, giảm 50 NDT/tấn, tổng lượng giao dịch thành công trong tháng đạt 5.160 tấn.

Xu thế giá trên thị trường cao su thiên nhiên trong tháng 8/2014

Tại những nơi tiêu thụ chính của Trung Quốc

Trong tháng 8/2014, giá bình quân cao su tiêu chuẩn sản xuất trong nước của Trung Quốc (SCRWF) tại thị trường Thượng Hải đạt mức 13.452 NDT/tấn, giảm 530 NDT/tấn so với tháng trước, mức giá cao nhất là 13.900 NDT/tấn, mức giá thấp nhất là 13.100 NDT/tấn. Giá cao su bình quân tại thị trường Thanh Đảo đạt mức 13.367 NDT/tấn, giảm 514 NDT/tấn so với tháng trước; mức giá cao nhất là 13.800 NDT/tấn, mức giá thấp nhất đạt 13.000 NDT/tấn. Giá cao su bình quân tại thị trường Thiên Tân đạt 13.552 NDT/tấn, giảm 516 NDT/tấn, mức giá cao nhất đạt 14.000 NDT/tấn, mức giá thấp nhất đạt 13.200 NDT/tấn.

Về nhập khẩu: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 8/2014, Trung Quốc nhập khẩu 280 nghìn tấn cao su thiên nhiên (bao gồm mủ) và cao su tổng hợp, tương đương với mức của tháng 7; kim ngạch đạt 601,753 triệu USD; lũy kế 7 tháng đầu năm nhập khẩu đạt 2,73 triệu tấn, kim ngạch đạt 6,252 tỷ USD, tăng 9,6% về số lượng nhưng giảm 11,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2013.

Lê Nam (Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc)

– tapchicongthuong.vn

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác