Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27900 Gia Lai – TP.Pleiku +900
Mủ cao su RSS3 27900 Bình Phước – Lộc Ninh +900
Mủ cao su RSS3 27900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +900
Mủ cao su RSS3 27900 Bình Dương – Bến Cát +900
Mủ cao su RSS3 27900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +900
Mủ cao su RSS3 27900 Kon Tum – TP.Kon Tum +900
Mủ cao su RSS3 27900 Đắk Lắk – Buôn Đôn +900
Mủ cao su RSS3 27900 Đắk Nông – Đắk Mil +900
Mủ cao su RSS3 27900 Quảng Trị – Vĩnh Linh +900
Mủ cao su RSS3 27900 Quảng Bình – Bố Trạch +900
Cao su SVR10 22800 Gia Lai – TP.Pleiku +700
Cao su SVR10 22800 Bình Phước – Lộc Ninh +700
Cao su SVR10 22800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +700
Cao su SVR10 22800 Bình Dương – Bến Cát +700
Cao su SVR10 22800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +700
Cao su SVR10 22800 Kon Tum – TP.Kon Tum +700
Cao su SVR10 22800 Đắk Lắk – Buôn Đôn +700
Cao su SVR10 22800 Đắk Nông – Đắk Mil +700
Cao su SVR10 22800 Quảng Trị – Vĩnh Linh +700
Cao su SVR10 22800 Quảng Bình – Bố Trạch +700
Cao su SVR3L 27700 Gia Lai – TP.Pleiku +900
Cao su SVR3L 27700 Bình Phước – Lộc Ninh +900
Cao su SVR3L 27700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +900
Cao su SVR3L 27700 Bình Dương – Bến Cát +900
Cao su SVR3L 27700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +900
Cao su SVR3L 27700 Kon Tum – TP.Kon Tum +900
Cao su SVR3L 27700 Đắk Lắk – Buôn Đôn +900
Cao su SVR3L 27700 Đắk Nông – Đắk Mil +900
Cao su SVR3L 27700 Quảng Trị – Vĩnh Linh +900
Cao su SVR3L 27700 Quảng Bình – Bố Trạch +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Gia Lai – TP.Pleiku +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Dương – Bến Cát +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đắk Lắk – Buôn Đôn +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Quảng Trị – Vĩnh Linh +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Phú Yên – Sông Hinh +400

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác