Tháng 4

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

51,619.97

244.88

SVR L

48,327.90

229.26

SVR 5

40,026.18

189.88

SVR GP

39,831.92

188.96

SVR 10

39,392.30

186.87

SVR 20

39,269.62

186.29

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác