Loại cao su ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. 35KGS/BàNH. HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT. tấn $2.200 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 10 ( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs) tấn $1.950 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. tấn $2.285 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. tấn $2.250 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR10.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật . Đóng gói đồng nhất 35kgs/bành. 1260kg /kiện . tấn $1.965 ICD Phước Long Thủ Đức FOB
Cao su tự nhiên SVR -3L. tiêu chuẩn kỹ thuật 35kg/ bành( Hàng mới 100% được sản xuất tại Việt Nam) tấn $2.080 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 3L (Bành 35 Kgs) tấn $2.050 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – Đóng đồng nhất 1.200 kg /kiện. hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam tấn $2.180 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 – Đóng đồng nhất 1.260 kg /kiện. hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam tấn $2.005 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật loại SVR5. hàng đóng gói đồng nhất 33.33kgs/bành. hàng mới 100%. tấn $1.920 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành tấn $2.100 ICD Phước Long Thủ Đức FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 dạng bành tấn $2.000 ICD Phước Long Thủ Đức FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 CV dạng bành tấn $2.070 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên SVRCV60 ( Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR ) tấn $2.332 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. tổng: 64 Pallet / 04 cont 20′. tấn $2.220 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L. 35KGS/BàNH. HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT. tấn $2.200 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên SVR 3L tiêu chuẩn kỹ thuật 35kg/ bành .(Hàng mới 100% được sản xuất tại Việt Nam) tấn $2.230 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB

Theo Vinanet

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác