Loại cao su ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành tấn $1.980 ICD Phước Long Thủ Đức FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật(TSNR) SVR3L – Đóng đồng nhất 1260 kg /kiện. hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam tấn $2.300 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên SVR3L. đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bành. Hàng mới 100% tấn $1.830 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành tấn $2.080 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L (dạng bành.đã sơ chế.sản xuất tại Việt Nam) tấn $2.319,75 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên) tấn $2.296,60 ICD Phước Long Thủ Đức FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. tấn $2.285 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. tấn $2.065 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên SVR3L. đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bành. Hàng mới 100% tấn $1.880 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 3L dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam. mới 100%. 16pallets/cont tấn $1.905 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L ; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.20 tấn/pallet. tấn $2.070 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành tấn $2.190 ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 dạng bành tấn $2.160 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR 3L. Cao su đã định chuẩn kĩ thuật. Đóng gói 1.200kg/kiện. tấn $2.110 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR CV60 (Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs) tấn $2.100 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 10. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. Tổng: 32 Pallet / 02 cont 20′. tấn $1.830 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên SVR5 = 48 kiện . đã định chuẩn về mặt kỹ thuật. hàng đồng nhất 1kiện = 1.200 kg. đã qua sơ chế. tấn $1.770 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR ) tấn $2.322 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. đóng 16 pallet / 01 cont 20′ tấn $1.880 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – Đóng đồng nhất 1.200 kg /kiện. hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam tấn $2.050 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 dạng bành tấn $2.140 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành tấn $1.850 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên SVR CV60 (Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR ) tấn $2.362 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 dạng bành tấn $2.190 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành tấn $2.160 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên) tấn $1.970 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB

 

Nguồn: Vinanet

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác