Loại cao su ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH
Cao su tự nhiên SVR 3L ( Đã ĐịNH CHUẩN Kỷ THUậT TSNR )#&VN tấn $1.480 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet#&VN tấn $1.630 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 1.200 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam#&VN tấn $1.540 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên được chuẩn hóa về kĩ thuật SVR 10. Hàng mới, đồng nhất 100%, bành 33.33 kg tấn $1.400 Cảng Tân cảng (HCM) FOB
CAO SU Đã ĐịNH CHUẩN Kĩ THUậT SVR CV60, Đã ĐƯợC SƠ CHề TạI VIệT NAM, HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT MỗI KIệN 1260KG tấn $1.615,50 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU SVR 3L ( Đã ĐịNH CHUẩN Kỷ THUậT TSNR )#&VN tấn $1.480 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR 3L, 33.33 KGS/BàNH.#&VN tấn $1.660 Cảng Tân cảng (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet#&VN tấn $1.630 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – đóng đồng nhất 1260 kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam tấn $1.530 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Mủ cao su tự nhiên cô đặc bằng ly tâm (190kg/drum)    ( NATURAL RUBBER LATEX ).Hàng mới 100%#&VN kg $1,00 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Kỹ THUậT DạNG BàNH LOạI   SVR 3L     (Đã QUA SƠ CHế)#&VN tấn $1.500 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR 3L, XUấT Xứ: VIệT NAM; HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 1.26 TấN/PALLET. tấn $1.540 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 3L ( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs)#&VN tấn $1.640 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Mủ cao su tự nhiên Latex HA, 60% DRC, dạng lỏng, chứa trên 0.5% hàm lượng Amoniac#&VN tấn $1.081,60 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L (Đã qua sơ chế). Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất 35kg / bành: ( 02 container x 20′)#&VN tấn $1.480 Cảng Cát Lái (HCM) FOB

Nguồn: Vinanet/Bộ Nông nghiệp

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác