Ông Amnuay Patise – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan – cho biết, hiện Thái Lan đã đốn bỏ 1 triệu rai (160.000 ha) diện tích trồng cao su.
Kết quả này sẽ làm sản lượng cao su thiên nhiên của Thái Lan từ mức 4,4 triệu tấn (ước tính trước đây) giảm còn 3,9 triệu tấn vào năm 2015.

Việc giảm sản lượng cao su thiên nhiên ở Thái Lan sẽ hỗ trợ cải thiện giá cao su cho năm nay.

Theo IRCo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác