Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (mã HRC) vừa công bố nghị quyết Họi đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014 và kế hoạch quý II.

Theo đó, trong quý I vừa qua, HRC đạt sản lượng khai thác 120,71 tấn, sản lượng chế biến đạt 277,42 tấn, thu mua đạt gần 440 tấn.

Tổng doanh thu quý I ước đạt 72,1 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ riêng cao su là 45,8 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý I ước đạt 22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,16 tỷ đồng.

So với kế hoạch đã đặt ra, doanh thu và lợi nhuận quý I đều vượt kế hoạch.

Trong quý II này, HRC đặt mục tiêu khai thác được 200 tấn cao su, thu mua được 650 tấn và chế biến 800 tấn.

Tổng doanh thu quý II mục tiêu đạt 47,95 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng và 15,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Cả năm 2014, Cao su Hòa Bình dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua kế hoạch đạt 350,7 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu từ cao su là 261 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế cả năm kế hoạch đạt 90 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,2 tỷ đồng.

Nếu kế hoạch kinh doanh cả năm trên được thông qua thì riêng trong quý I, công ty đã đạt gần 20% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Theo bizlive.vn

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác