Với mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm trong tất cả các công đoạn của quy trình sản xuất, từ kiểm soát chất lượng đầu vào đến quá trình sản xuất và kiểm soát kết quả đầu ra. SA DO RT đã được chứng nhận ISO 9001:2015.

Iso-9001-2015


Bài viết khác