1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO
2. Địa chỉ: Lô K5, K6 và K7 đường N9A, KCN Dầu Giây, TT Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
3. Điện thoại: 025 1377 2226
. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sợi nhân tạo và sản xuất các sản phẩm khác từ cao su
5. Vốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng)
6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 15.700.000 cổ phần (Mười lăm triệu bảy trăm nghìn cổ phần), chiếm 49,06% vốn điều lệ Công ty
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
10. Tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
 

11. Điều kiện tham dự đấu giá:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai ban hành.
12. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
13. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 18/03/2021 đến 15h ngày 30/03/2021 (Sáng: 8h30’ – 11h30’; chiều: 13h00’ – 15h00’ các ngày làm việc) tại các địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
14. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 15h00 ngày 05 tháng 04 năm 2021 tại các địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
 

15. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

– Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh TP.HCM – Tầng 1&3, Tòa nhà AS, Số 236

– 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

– Thời gian: 9h00’ ngày 07 tháng 04 năm 2021

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 9h00 đến 16h00 từ ngày 08/04/2021 đến ngày 13/04/2021
17. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/04/2021 đến ngày 15/04/2021 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.shs.com.vn; www.donaruco.vn; www.sado.com.vn

THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU ĐẤU GIÁ THEO ĐƯỜNG LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/1qXYgtF6-PK4R5A9TBcMYZDxWy7V6m6yV?usp=sharing4


Bài viết khác