Tháng 10 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,852.45 207.05
SVR L 39,928.43 188.52
SVR 5 31,936.58 150.79
SVR GP 31,741.41 149.87
SVR 10 31,289.43 147.73
SVR 20 31,155.89 147.10
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.180 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác