Tháng 6 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,880.55 231.44
SVR L 45,531.02 215.58
SVR 5 36,004.85 170.48
SVR GP 35,810.23 169.56
SVR 10 35,359.53 167.42
SVR 20 35,226.36 166.79
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.120 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác