Tháng 1/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,807.06 181.68
SVR L 36,092.85 168.97
SVR 5 31,410.31 147.05
SVR GP 31,234.19 146.23
SVR 10 30,809.45 144.24
SVR 20 30,685.14 143.66
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.360 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác