Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,076.66 173.82
SVR L 34,842.13 163.35
SVR 5 29,638.57 138.95
SVR GP 29,462.70 138.13
SVR 10 29,059.25 136.24
SVR 20 28,945.45 135.70
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.330 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác