Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,992.63 197.40
SVR L 40,689.83 186.82
SVR 5 33,422.28 153.45
SVR GP 33,253.27 152.68
SVR 10 32,862.43 150.88
SVR 20 32,746.23 150.35
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác