Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,579.19 191.96
SVR L 39,688.27 183.23
SVR 5 32,271.67 148.99
SVR GP 32,093.08 148.17
SVR 10 31,672.88 146.23
SVR 20 31,557.32 145.69
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.660 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác