Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 27/11 giảm 400 – 500đ/kg so với hôm 26/11.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 27/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 27/11 Ngày 26/11 Thay đổi
SVR 3L 27500 28000 -500
SVR 20 22400 22800 -400
SVR 10 22600 23000 -400

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 27/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 27/11 Ngày 26/11 Thay đổi
SVR 5 23300 23700 -400
SVR L 27600 28100 -500

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 27/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 27/11 Ngày 26/11 Thay đổi
RSS1 28100 28600 -500
RSS3 27700 28200 -500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác