Tổng nhu cầu cao su toàn cầu năm 2015 dự báo tăng 1,8% và năm 2016 tăng 4,1%, theo Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG).

Trong Viễn cảnh Ngành cao su Thế giới tháng 12/2014 (WRIO) ra ngày 6/1, IRSG dự báo tổng nhu cầu cao su toàn cầu năm 2015 đạt 29,1 triệu tấn và năm 2016 đạt 30,3 triệu tấn.

Theo dự báo trong WRIO, tiêu thụ cao su thiên nhiên năm 2015 đạt 12,3 triệu tấn, năm 2016 đạt 12,9 triệu tấn và tăng lên 16,5 triệu tấn năm 2023. Tiêu thụ cao su tổng hợp toàn cầu năm 2015 ước đạt 16,8 triệu tấn, năm 2016 đạt 17,5 triệu tấn và tăng lên 21,5 triệu tấn vào năm 2023.

WRIO là một trong những ấn phẩm bán thường niên cung cấp số liệu tổng quát về sản lượng, tiêu thụ, thương mại và giá cả cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Bên cạnh đó, WRIO cũng cung cấp dự báo dài hạn trong 10 năm tới về tình hình sản xuất, tiêu thụ cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp cũng như diễn biến của ngành ôtô, lốp xe và cao su nói chung.

Theo Gafin.vn

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác