Tính đến ngày 25/6, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khai thác được hơn 8.174 tấn mủ, đạt trên 30% kế hoạch (KH).


Công ty cũng thu mua mủ tiểu điền 1.934 tấn, đạt 27,64% KH. Sản lượng chế biến trên 11.171 tấn sản phẩm; tiêu thụ 16.074 tấn mủ (đạt 47% KH); giá bán bình quân 34,3 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu đạt 559 tỷ đồng. Tiền lương bình quân đạt gần 4 triệu đồng/người/tháng.

Trong 6 tháng đầu năm, do thời tiết nắng hạn kéo dài, mưa trễ đã gây khó khăn cho hoạt động nông nghiệp, tình trạng lao động khai thác xin nghỉ cũng ảnh hưởng đến công tác thu hoạch mủ.

Theo Tạp chí CSVN

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác