AsemconnectVietnam – Trước kiến nghị của Công ty CP Cao su Sao Vàng, Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam, Công ty TNHH Cao su INOUE Việt Nam về việc phân loại mặt hàng cao su SBR1502, SBR 1712, SBR 1723…, Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời các DN.

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 49/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngoài các nguyên tắc phân loại hàng hóa, trong quá trình phân loại phải tham khảo các tài liệu có liên quan khác.

Đồng thời cần căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC; Căn cứ Chú giải pháp lý 5(A) Chương 40.

Theo đó, các nhóm 40.01 và 40.02 không áp dụng cho bất kỳ loại cao su hay hỗn hợp cao su đã kết hợp trước hoặc sau khi đông tụ với: các chất lưu hoá, chất xúc tác, chất hãm hoặc các chất kích hoạt (trừ các chất được thêm vào để chuẩn bị quá trình tiền lưu hoá mủ cao su); bột mầu hoặc các chất mầu khác, trừ trường hợp những chất này thêm vào chỉ để nhận biết; các chất hóa dẻo hoặc chất trương nở (trừ dầu khoảng trong trường hợp cao su chịu dầu), chất độn, tác nhân gia cố, các dung môi hữu cơ hay bất kỳ chất nào khác trừ những chất trong mục (B).

Theo Tài liệu kỹ thuật, mặt hàng cao su SBR 1502 có thành phần axit hữu cơ. Kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), mặt hàng là cao su styrene-butadien đã pha trộn với axit béo và rosin, dạng nguyên sinh.

Theo Tài liệu kỹ thuật, mặt hàng cao su SBR 1712, SBR 1723 có thành phần axit hữu cơ và dầu khoáng. Kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh), mặt hàng là hỗn hợp cao su styrene-butadien, axit béo và rosin và dầu khoáng, dạng nguyên sinh.

Bên cạnh đó, tham khảo công văn số 7544/BCT-HC ngày 8-8-2014 của Bộ Công Thương, trong quá trình gia công cao su tổng hợp SBR 1502, thành phần rosin thêm vào đóng vai trò là chất hóa dẻo, axit đi từ rosin là axit béo hữu cơ, vai trò của axit béo biến tính trong cao su acrylonitrile-butadiene là chất hóa dẻo.

Đối chiếu kết quả phân tích với Chú giải 5A Chương 40 và tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương: Mặt hàng cao su SBR 1502, SBR 1712, SBR 1723 loại trừ khỏi nhóm 40.02 vì trong thành phần có rosin, axit béo; đồng thời rosin, axit béo là chất hóa dẻo, thuộc nhóm 40.05-“Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải”, có thuế suất thuế NK của nhóm này là 5%.

Nguồn: baohaiquan.vn

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác