Tháng 5

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

52,251.67

247.93

SVR L

49,001.27

232.51

SVR 5

38,728.79

183.77

SVR GP

38,544.81

182.89

SVR 10

38,095.06

180.76

SVR 20

37,972.41

180.18

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.075 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác