Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Phú Yên – Sông Hinh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13300 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Cao su SVR3L 31400 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR3L 31400 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Cao su SVR3L 31400 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR3L 31400 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Cao su SVR3L 31400 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR3L 31400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Cao su SVR3L 31400 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR3L 31400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Cao su SVR3L 31400 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR3L 31400 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Cao su SVR10 25800 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR10 25800 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Cao su SVR10 25800 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR10 25800 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Cao su SVR10 25800 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR10 25800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Cao su SVR10 25800 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR10 25800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác