ầu năm 2010, Công ty TNHH MTV cao su Phước Long quản lý tổng diện tích 1.012,42 ha, trong đó chuyển đổi trồng mới 580,93 ha. Đến nay, công ty đang quản lý 1.706,47 ha cao su, 16.838,56 ha đất rừng, đất lâm nghiệp. Công ty đã thực hiện 20 dự án liên doanh liên kết với diện tích hơn 2.798 ha và 13 dự án do công ty chuyển đổi với 1.474,81 ha rừng nghèo kiệt sang trồng cao su.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về dự án trồng cao su tạo quỹ an sinh xã hội (ASXH) của tỉnh, công ty đã trồng mới và tiếp nhận diện tích vườn cây của các công ty cao su bàn giao để quản lý. Hiện công ty đang quản lý 1.246,06 ha cao su tạo quỹ ASXH, trong đó tiếp nhận bàn giao 782,68 ha. Tính đến hết năm 2014, công ty đã đầu tư 57,2 tỷ đồng cho việc trồng, chăm sóc vườn cây cao su tạo quỹ ASXH của tỉnh.

Hằng năm, lãnh đạo công ty, các đơn vị trực thuộc luôn thực hiện tốt quy chế phối hợp chính quyền, đồn biên phòng, ban bảo vệ rừng các xã nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và vườn cây cao su. Nhờ vậy, tình hình vi phạm lâm luật giảm đáng kể qua từng năm, an ninh vườn cây được giữ vững.

Theo Báo Bình Phước

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác