5 tháng đầu năm 2014, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã khai thác được 4.292,75 tấn mủ quy khô, đạt 23,2% kế hoạch năm 2014.

Giá bán bình quân đạt 48 triệu đồng/tấn, vượt 6,8% so với mức giá bình quân dự kiến năm 2014. Tổng doanh thu đạt 400 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Nông trường Cao su Lai Uyên là đơn vị thực hiện sản lượng khai thác mủ cao nhất Công ty, đạt 28,47% kế hoạch năm, tiếp đó là Nông trường Cao su Hội Nghĩa đạt 24,41% kế hoạch năm, đứng thứ 3 là Nông trường Cao su Nhà Nai đạt 24,02% kế hoạch năm.

Theo Tin nhanh chứng khoán

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác