Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.  

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại Tb tuần này Tb tuần trước Thay đổi
RSS1 33680 32860 820
RSS3 33160 32320 840
SVR 3L 32880 32120 760
SVR CV 34960 34120 840
SVR L 33060 32200 860
SVR 5 27900 27220 680
SVR GP 27540 26860 680
SVR 10 27100 26440 660
SVR 20 26880 26200 680

Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, NDT/tấn, chưa VAT

   Tb tuần này  Tb tuần trước  Thay đổi
SVR 3L 9620 9420 200
SVR 5 8860 8620 240
SVR 10 8640 8420 220
SVR 20 8540 8320 220
RSS 3 9720 9440 280

Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, NDT/tấn, chưa VAT

  Tb tuần này Tb tuần trước Thay đổi
SVR 3L 9820 9520 300
SVR 5 9000 8800 200
SVR 10 8760 8600 160
SVR 20 8660 8500 160
RSS 3 9860 9620 240

Theo: AgroMonitor

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác