Tại hội nghị tổng kết SXKD 2014, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, Cty Cao su Hà Tĩnh cho biết, năm 2014, đơn vị khai thác đạt 1.265 tấn mủ, thu mua 23,5 tấn; chế biến 1.395 tấn; tiêu thụ 2.177 tấn.

img_550916ec904f6Tổng diện tích cao su của Cty đến cuối năm 2014 đạt 5.684 ha, trong đó 4.858 ha phát triển tại Việt Nam, còn 826 ha được đầu tư phát triển trên nước bạn Lào. Được biết, ngoài hơn 1.000 ha cao su đưa vào khai thác trước đây đã bị bão làm gãy đổ, còn lại 1.817,87 ha thuộc diện khai thác; diện tích cao su KTCB 3.770 ha, diện tích cao su tái canh 50,80 ha, diện tích cao su trồng mới 45,96 ha. Cty tạo việc làm thường xuyên cho 1.426 lao động với mức lương bình quân trên 3 triệu đồng/người/tháng…

Năm 2015 Cty Cao su Hà Tĩnh phấn đấu khai hoang trồng mới 134 ha (Việt Nam 70 ha, Lào 64 ha), tái canh 300 ha, khai thác 1.876,11 ha, phấn đấu sản lượng đạt 1.800 tấn.

– Theo Nông nghiệp VN

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác