Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,586.37 200.31
SVR L 41,011.29 188.47
SVR 5 34,246.43 157.38
SVR GP 34,067.02 156.56
SVR 10 33,665.98 154.72
SVR 20 33,549.89 154.18
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.760 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác